Főoldal Nem lakossági ügyfelek Kiterjesztett gyártói felelősség (EPR)

Kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) rendszer

REGISZTRÁCIÓ

 

Miért van szükség a kiterjesztett gyártói felelősség bevezetésére? 

Korunk egyik legnagyobb problémája a nem megfelelően kezelt hulladék kérdése. Az elmúlt évtizedekben ugyanis megsokszorozódott a háztartások, intézmények és az ipar által együttesen termelt hulladék mennyisége. Mind az ipari, mind pedig a háztartási hulladék jelentős része azonban sajnos még mindig nem kerül vissza az anyag körforgásba, újrahasználat vagy újrafeldolgozás, esetleg energetikai hasznosítás hiányában viszont jelentős terhelést jelent a természetnek, ezzel veszélyeztetve mindannyiunk jövőjét.

Az Európai Unió szigorú irányelvekben határozta meg, hogy a tagállamokban keletkezett hulladéknak minél nagyobb részét hasznosítsák újra, hogy így kerüljön be a körforgásos gazdaságba. A MOHU ennek a folyamatnak a megvalósításában vesz részt, újragondolva a hulladék szerepét - közösen azokkal, akik termelik, illetve kezelik vagy hasznosítják azt. 

A körforgásos gazdasági modellben minden nem megújuló anyag zárt körben kering. A körforgásos gazdaságban ideális esetben a keletkező hulladék több mint a fele hasznosul, másodlagos nyersanyagként visszakerül az ipari termelésbe.

Ki számít kötelezettnek?

A 80/2023. KR, 16§., illetve a Ht. 2. § (1) 16 alapján:

 • a körforgásos termék gyártója/első belföldi forgalomba hozója
 • ha a terméket nem Magyarország területén állítják elő, az, aki a terméket gazdasági tevékenysége körében Magyarország területén elsőként forgalomba hozza

Az, hogy mi minősül a díjfizetés szempontjából forgalomba hozatalnak, a 80/2023. KR rendelet részletesen kifejti a 16. §-ban:

 • a körforgásos termék tulajdonjogának első belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása
 • külföldről elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre, háztartások vagy egyéb felhasználók részére történő átruházása, ideértve a tulajdonjog más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházását is
 • a saját célú felhasználás
 • adóraktárból vagy termékdíj raktárból a termék belföldre történő kitárolása

 

Mit jelent az EPR rendszer?

 

Kikre vonatkozik az EPR?

 

Hogy történik az elszámolás?

 

Mi a gyártók felelőssége a körforgásos gazdaságban?

Az európai uniós hulladékgazdálkodási irányelveknek megfelelően 2023 júliusától Magyarországon is egyes termékek körforgásos hulladékkezelésének költségeiért a gyártók, termelők lesznek felelősek. Ezt hívjuk kiterjesztett gyártói felelősségnek (EPR, azaz extended producers responsibility). 

Az EPR alapvetése, hogy a termékek életciklusa végén szükséges hulladékkezelés – tehát a gyűjtés, a kezelés, az újrahasznosítás és az ártalmatlanítás – mind a gyártók, vagy első belföldi forgalomba hozók felelőssége és fizetési kötelezettségük kell, hogy legyen.  Alapelv szinten a gyártó felelős a hulladék kezelésének megszervezéséért és finanszírozásáért, melyből az első tevékenységet kollektív módon más is teljesítheti helyette. Ennek megfelelően Magyarországon a MOHU szervezi meg az EPR alá tartozó gyártói kötelezettségeket a gyártók finanszírozásából.

2023 július 1-től a következő körforgásos termékek gyártóira vonatkozik regisztrációs és díjfizetési kötelezettség: 

 • csomagolások, 
 • egyes egyszer használatos műanyag termékek,
 • elektromos és elektronikus berendezések,
 • elemek és akkumulátorok,
 • gépjárművek,
 • gumiabroncs,
 • reklámhordozó és irodai papír,
 • sütőolaj és -zsír,
 • textil termékek,
 • fából készült bútorok. 

Mi a teendője az EPR gyártóknak? 

A gyártónak április 1-től regisztrálnia kell a MOHU Partner Portálján abból a célból, hogy létrejöjjön a közvetlen kapcsolattartási felületet a gyártói kötelezettségeket a gyártó nevében teljesítő koncessziós társasággal. Egyéni teljesítők – a megengedett termékörökben – itt tudják kezdeményezni az egyéni teljesítésre vonatkozó egyedi szerződések megkötését is.

Fontos azonban, hogy a gyártó a körforgásos termékkel végzett tevékenységének megkezdését megelőzően, kérelmezni köteles az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál a nyilvántartásba vételét. Egyéni teljesítő esetén ehhez szükség lesz a MOHU-val kötött egyéni teljesítési szerződés bemutatására is.

A későbbiek során a hatóság felé kell megtenni az előző negyedéves kibocsátásra vonatkozó mennyiségi adatszolgáltatást a jogszabályban megadott körforgásos termékkód logika szerint, mely mennyiségi adatokat a koncessziós társaság a hatóságtól kapja meg (tehát nem a MOHU felé lesz negyedéves jelentési kötelezettsége). Az első adatszolgáltatás 2023 3. negyedévére 2023. október 20-ig esedékes a jogszabálytervezet szerint, majd minden negyedévet követő hónap 20-a a adatszolgáltatási határidő

A hatóság felé megadott mennyiségi adatszolgáltatást a MOHU a hatóságtól kapja meg. Figyelembe véve a miniszteri rendeletben az adott évre kihirdetett EPR díjakat, a MOHU kiállítja az adott gyártó részére az általa forgalomba hozott körforgásos termék kategóriákra és mennyiségekre vonatkozóan a számlát a negyedéves gyártói felelősségi díjról, melynek összegét a gyártó a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg a koncessziós társaság részére. A gyártótól a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat tehát a koncessziós társaság szedi be, és kezeli a kiterjesztett gyártói felelősségi díjjal kapcsolatban felmerülő kintlévőségeket.

A gyártó a Partner Portálon keresztül tudja nyomon követni a koncessziós társasággal szemben fennálló kötelezettségeit, egyenlegeit és egyéb folyamatban lévő ügyeit.

A MOHU Partner Portálon történő partner regisztrációval többféle szerepkörben is el tud járni egy gazdasági szereplő, a meglévő partner regisztrációja alatt többféle szerepkört is felvehet. (pl: Kiterjesztett gyártói felelősség rendszer (EPR), hulladékbirtokos gazdálkodó szervezet)

Segítünk megkönnyíteni a napi szintű adatbetöltési feladatokat. Részletekért kattintson ide:

Mi történik a körforgásos termékekkel?

AZ EPR rendszerben a MOHU gondoskodik a körforgásos termékből képződő hulladék átvételéről, gyűjtéséről, elszállításáról, előkezeléséről, kereskedelméről és kezelésre történő átadásáról, továbbá a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről.

Az EPR hozzájárul ahhoz, hogy az európai uniós előírásoknak megfelelően 2040-ig a teljes hazai települési hulladékmennyiség 65%-át újrafeldolgozzuk hazánkban. 

A regisztráció menetével kapcsolatos tájékoztató itt érhető el. Amennyiben kérdése van az EPR rendszer működésével kapcsolatban, kérjük tekintse meg a MOHU által összeállított kérdések-válaszok listát, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.